• pic2
  • pic3
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
Select Country :

காந்திஜிரூபாய் தாள்கள்: : (Gandhiji currencies):

             1969-ம் ஆண்டுகாந்திஜியின் நுõற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டத்தின் நினைவாக முதன் முறையாக காந்திஜியின் முழுஉருவம் அச்சிடப்பட்ட ரூபாய் 1,2, 5,10,100 நோட்டுகளை அரசு வெளியிட்டு தேசத்தந்தையை கௌரவப்படுத்தியது. அன்றிலிருந்து இன்றுவரை காந்திஜி உருவம் அச்சிடப்பட்டுவெளியானஅனைத்து ரூபாய் நோட்டுகளின் புகைப்படங்கள் தங்களின் பார்வைக்கு.