• pic2
  • pic3
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4

அருங்காட்சியகங்கள்

ஆசிரமங்கள்

தேசிய காந்தி அருங்காட்சியகம் மற்றும் நுலகம், புதுடில்லி

சபர்மதி ஆசிரமம் மற்றும் நுலகம், அகமதாபாத்

மணிபவன் காந்தி சங்ரஹலாயா, மும்பை

சேவாகிராமம் ஆசிரமம், வார்தா

சபர்மதி ஆசிரமம் மற்றும் அருங்காட்சியகம், அகமதாபாத்

டால்ஸ்டாய் பண்ணை, தென் ஆப்ரிக்கா

காந்தி தேசிய நினைவு சங்கம், புனே

ஆனந்தவனம், சங்திராபூர்

காந்தி சங்ரஹாலாயா, பாட்னா

காந்தி ஆசிரமம், வங்கதேசம்

காந்தி பவன், திருவனந்தபுரம்

 

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம், மதுரை

காந்தி அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் நினைவிடங்கள் (டில்லி)

கீர்த்தி மந்திர், போர்பந்தர்

காந்தி ஸ்மிருதி மற்றும் தர்ஷன் சமிதி

மகான் சங்ரஹலாயா, வார்தா

தேசிய காந்தி அருங்காட்சியகம்

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம், மேற்கு வங்கம்

ராஜ்காட்

www.gandhi.org